Zasięg w całej Europie !!!

 Ponad 80 pojazdów w calej Europie

 

Nasz flota liczy ponad 80 pojazdów dostawczych: 


- busy tzw "blaszki",  typu Mercedes Sprinter MAXI

- busy pod plandeką 8 i 10 Euro Paletowe 

- Ciężarówki SOLO 6,5 T 

- autolawety

- Zestawy z chłodniami do przewozu żywności

- Zestawy typu TANDEM: cięzarówka + przyczepa 

- Zestawy  13.6 m tzw "TIR"

TRANSPORT DROGOWY

 

 

PRZEPROWADZKI

 

 

Specjalizujemy się w transporcie: 

 

- palet,

- mebli twardych (flat packi) oraz tapicerowanych,

- Okien i drzwi,

- materiałów budowlanych,

- ładunków handlowych, 

- żywności,

- sprzętu RTV i AGD,

- maszyn,

 

oraz wszystkiego co da się legalnie przewieźć.

REGULAMIN PLATINUM LOGISTIC

 

 


Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 Ustawy  z dnia 15 listopada 1984r.„Prawo Przewozowe” (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50,  poz. 601, z późniejszymi zmianami).

 1.    Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:
a.)   których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów  prawa na terenie Unii Europejskiej
b.)   które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na możliwości firmy PLATINUM LOGISTIC nie nadają się do  przewozu środkami transportowymi, którymi dysponujemy.c.)   niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym  w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne,  substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.

2.    Ponadto PLATINUM LOGISTIC  nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a)    zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki  psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione  instytucje (w takim przypadku należy dołączyć stosowna dokumentacje),
b)    listy lub takie środki komunikowania się, jakie mogą być uznane za  listy w świetle prawa właściwego (do 100 g),
c)     zawierających rośliny i zwierzęta,
d)    zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
e)     mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy  lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
f)     zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne  w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,
g)    zawierających rzeczy łatwo psujące się,
h)    wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić  zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź  mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.

 3.    Platinum Logistic  w przypadku nadania przesyłki, której  zawartość zawiera towary zakazane w regulaminie, nakłada  karę umowną    w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie Platinum Logistic   z tytułu wykonania usługi lub kwote £ 1000/1200 eur. Doliczana jest kwota wyzsza.  W przypadku wystawienia noty obciazeniowej CAŁY towar pozostaje w magazyniu firmy do czasu uregulowania naleznosci z tytułu zlamania regulaminu.

W przypadku znalezienia dużej ilości papierosów lub jakiejkolwiek ilości narkotykow należy się spodziewać, ze firma Platinum Logistic dokona zgłoszenia do organow scigania.  Nasza polityka pod tym względem jest bardzo konserwatywna i nie ulega negocjacjom.

4.    PLATINUM LOGISTIC   może odmówić wykonania usługi,  w szczególności w następujących przypadkach:
a)    niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
b)    niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę.

5.    Platinum Logistic  doklada wszelkich staran, aby przesylki  byly dostarczane do klientow w ciagu kilku dni, jednak z przyczyn niezaleznych w wyjatkowych sytuacjach losowych    (wypadek, awaria samochodu,itp) moga nastapic opoznienia.    Reklamacje oraz roszczenia beda uwzgledniane tylko  po uplywie okresu 10 dni od daty nadania.  Platinum Logistic oferuje  bezpieczne przesylki, jednak nie zawsze sa to przesylki ekspresowe.

Spoznienia poniżej ww. czasu nie kwalifikują klienta do braku zaplaty czy obniżenia ceny za transport.  Proszę brac pod uwagę, ze wykonujemy transport drogowy i opóźnienia sa bardzo często niezależne od nikogo.

6.   Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez Platinum Logisitic w każdym czasie przewozu   od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowaną.      

       W przypadku paczek wysylanych z Polski do Wielkiej Brytanii   kazda paczka jest obligatoryjnie sprawdzana skanerem z uwagi na  podejrzenie możliwości dokonywania przemytu glownie wyrobow tytoniowych.

7.    Sprawdzenia dokonuje kurier lub osoby uprawnione.    W przypadku zarekwirowania towaru kurier sporzadza   stosowny  protokol w 2 egzemplarzach.

8.  Nadwaga przesylki.  

Platinum Logistic oblicza koszt na podstawie kabatury i wagi przesylki. Podanie wlasciwej wagi przesylki jest zawsze obowiązkiem klienta. 
-  Tolerancja bledu do 10 % jest dla nas zrozumiała (mimo,że dla organów policyjnych już nie) i klient nie jest za nią obciążany.
W przypadku nadwagi większej niż 10 % klient klient może być obciążony oplata w wysokości £1.00/ 1.15 EUR za każdy kilogram licząc od pierwszego kilograma nadwagi.  
Nizsza kwota  nadwagi  w uzasadnionych przypadkach może być negocjowana ze spedytorem firmy Platinum Logistic.

9.    Platinum Logistic zastrzega sobie prawo do czesciowej realizacji zlecenia za posrednictwem swoich partnerów z którymi ma podpisane stosowne umowy (dotyczy małych transportow). Odpowiedzialnosc za rzetelne wykonanie usługi ponosi zawsze PLATINUM LOGISTIC.

10. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za transport.

Platinum Logistic LOGISTIC posiada polise Odpowiedzialnosci Cywilnej Przewoznika, która pokrywa szkody do wysokości 1 000 000,00 GBP wynikłe z przczyn powstałych nie z winy klienta. 

Pokrywane sa szkody powstale z :

- winy przewoźnika: uszkodzenie lub zagubienie
- wypadek, kradzież, pozar, sytuacja losowa,
- winy obopólnej klienta i przewoznika,
Kwoty do wysokości 1000 zl (wysokość EXCESS) pokrywane sa ze srodkow własnych firmy i rozpatrywane w trybie pilnym.
Czas na rozpatrzenie i zamkniecie szkody trwa do 30 dni kalendarzowych.

Niezbednym elementem do rozpatrzenia szkody jest wykonanie protokolu szkody w momencie odbioru przesylki lub zapis w dokumencie CMR. 
11. Warunki płatności ustalone są indywidualnie z każdym klientem. Podstawową formą płatności jest gotówka na rozładunku przed fizycznym zdjęciem towaru. W przypadku klientów prywatnych nie ma możliwości płatności po rozłądunku.  Płatności przelewem muszą być zaksięgowane przed rozładunkiem pojazdu dostawczego. 

12.  Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez wlasciwe miejscowo Sady na terenie całej Unii Europejskiej.

Firma Platinum Logistic działa na ryknu transportu i spedycji międzynarodowej nieprzerwanie od 2009 roku.  Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług transportowych przy zachowaniu rozsądnych niskich, lecz nie dumpingowych cen. 

 

Nasz kreatywny zespół w połączeniu z nowoczesną flotą kilkudziesięciu aut dostawczych i ciężarowych jest w stanie dostosować się do dynamicznego rozwoju rynku usług transportowych. 

Zalety naszej firmy to przede wszystkim: terminowość, bezpieczeństwo i proste, uczciwe zasady. 

 

Stosujemy nowoczesne technologie lokalizacji pojazdów GPS TRACE, a także internetowy przekaz danych pomiędzy wszystkimi naszymi pracownikami - dyski w chmrze, co ułatwia  podejmowanie dynamicznych decyzji oraz usprawna komunikację w całym zespole..  To wszystko pozwala nam na wykonywanie zleceń rzetelnie i terminowo. 

 

Nasi Spedytorzy płynnie mówią w języku polski, angielskim

i niemieckim  
 

PLATINUM LOGISTIC

Gwarantujemy: 

 

- Niskie, uczciwe ceny, 

 

- Rzetelność i Uczciwość,

 

- Terminową dostawę, 

 

- Pomoc w załadunku i rozładunku.

Oferujemy Przeprowadzki

 

- Międzynarodowe w całej Unii Europejskiej,
 

- Międzymiastowe na terenie Wielkiej Brytanii,

 

- Międzymiastowe na terenie Niemiec, 

 

- Międzymiastowe na terenie Polski.

 

 

 

Zalety: 

 

- Płacisz tylko za miejsce, którego potrzebujesz,

 

- Pomoc przy załadunku i rozładunku,

 

- To Ty wybierasz odpowiednią dla CIebie datę, a my się dostosowujemy, 

 

- Brak ukrytych opłat,

 

- Profesjonalna obsługa,

 

- Pomocny zespół i kierowcy,

 

- wygodne formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza

- płatność w walutach: EUR, GBP, PLN, CHF.

 

 

 

Kogo przeprowadzamy ? 

 

- Klientów indywidualnych, 

 

- Firmy i instytucje.

 

 

Firma Platinum Logistic działa na rynku transportu międzynarodowego nieprzerwanie od 2009 roku. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług przy zachowaniu rozsądnych cen Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy: uczciwość, rzetelność, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłek.

This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the webpage.

GET TRANSPORT

Kemp House, 152 City Road 

EC1V 2NX LONDON 

UNITED KINGDOM

 

 

 

UK: 02035820756

PL: 61 666 06 79
IRL: 086 600 4811

DE: 17626855370 

ES: 672 895640
DK:  089874294